geen artikelen € 0,00
  bestellen

 

Algemene voorwaarden

 

1) Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Golf Trolley Specialist

 

2) Bestellen

Bestellingen kunnen gedaan worden via onze webwinkel. Indien dit niet lukt kunt u de bestelling per e-mail verzenden naar info@golftrolleyspecialist.nl Er zal altijd vooruit betaald moeten worden.

 

4 ) Levering

Golf trolley Specialist bepaalt de wijze van vervoer, indien de klant een bijzondere (afwijkende) vervoerswens heeft worden hier extra kosten voor berekend. Alle bestellingen worden op het opgegeven punt of straat adres afgeleverd. Als de klant een verkeerde straat of nummer heeft opgegeven zijn de kosten die dan extra gemaakt worden voor rekening van de klant.

Golf Trolley Specialist heeft een uitgebreid assortiment aan artikelen. Wij doen ons uiterste best om 99 % van de arikelen binnen 48 uur bij u aan te leveren. Er zijn een aantal artikelen waar een levertijd op zit. In overleg met de klant wordt hier een regeling of een alternatief getroffen om de artikelen zo spoedig mogelijk te leveren.Golf Trolley Specialist behoudt het recht om bestellingen in gedeeltes af te leveren, hier zullen geen extra kosten voor worden berekend.

 

5) Betaling

Betaling geschiedt vooraf via ideal of vooruitbetaling per bank of giro of op nader op de website uiteengezette voorwaarden.

 

6) Retouren

De klant heeft het recht om de geleverde artikelen binnen zeven werkdagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking en met een kopie van de factuur en met de reden van de retourzending. De artikelen moeten ongebruikt zijn en correct zijn geretourneerd.

De artikelen die retour worden gezonden moeten vooraf bij Golf Trolley Online gemeld worden met de reden waarom deze retour worden gezonden. De retour zendingen zijn voor rekening van de klant. Als het artikel bij de Golf Trolley Online is binnen gekomen wordt in overleg met de klant, een alternatief of een gelijkwaardig produkt geboden of de klant krijgt zijn geld terug. De verzendkosten worden in dit geval niet vergoed.

Als de door Golf Trolley Specialist geleverde artikelen niet binnen 10 werkdagen zijn teruggezonden worden deze niet meer geaccepteerd.

Artikelen die gebruikt of beschadigd zijn en niet in de orginele verpakking zitten, worden niet vergoed.

 

8) Garantie

De garantie is niet van toepassing indien de mankementen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of gebruik voor andere dan normale (bedrijf)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan golftrolleyonline zijn gewijzigd of worden onderhouden.

Indien het product bij controle niet DOA of defect blijkt te zijn, worden afhankelijk van de gemaakte kosten door Golf Trolley Online onderzoekskosten in rekening gebracht. Defecten veroorzaakt door software- of configuratieproblemen vallen niet onder garantie.

De kosten voor verzending naar Golf Trolley Online zijn voor rekening van de klant. Ongefrankeerde goederen worden niet geaccepteerd. De klant is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Golf Trolley Specialist. Dit kan niet worden verhaald op de transportverzekering van Golf Trolley Specialist

 

De verzendkosten van de omruiling en/of vervanging van een product naar de klant zijn voor rekening van Golf Trolley Specialist, mits het om defecte of verkeerd geleverde producten gaat. Indien de consument een product naar Golf Trolley Specialist op wil sturen, dient de consument eerst telefonisch of via e-mail melding te doen hiervan.

Pakketten zonder vermelding van klantgegevens en/of factuurnummer worden niet geaccepteerd. De consument dient aan te tonen dat het product binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. Op de garantiebepaling gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de consument toekent.

 

9) Aansprakelijkheid

De Golf Trolley Specialist is absoluut niet verantwoordelijk voor eventuele vervolgschade, door o.a. ondeskundig gebruik.

Golftrolleyonline heeft met veel zorg Golf Trolley Online samen gesteld, wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele druk en zetfouten.

 

10) Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08106723

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Wij berekenen verzendkosten voor Nederland!!!

 

Golf Trolley Specialist is na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van o.a. BTW of andere heffingen door te berekenen.